Yalnız çok az şey yapabiliriz
birlikte Biz yapabiliriz o kadar